Екип

Базова организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ръководител на научния екип

Проф. дфн Оля Борисова Харизанова (преподавател по Информационно-търсещи системи, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Философски факултет)

Участници в научния екип

Доц. д-р Анна Йорданова Ангелова (директор на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“; преподавател, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Философски факултет)

Доц. д-р Елиза Петрова Стефанова (заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“; преподавател, Факултет по математика и информатика)

Доц. д-р Елица Иванова Лозанова-Белчева (преподавател по Информационни системи, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Философски факултет)

Доц. д-р Мая Митева Стоянова (ръководител на катедра „Алгебра“, преподавател, Факултет по математика и информатика)

Доц. д-р Милена Миланова Миланова (ръководител на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, преподавател, Философски факултет)

Д-р Биляна Андреева Яврукова (заместник-директор на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“; преподавател, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Философски факултет)

Д-р Силвия Велинова Найденова (директор на Централна библиотека на БАН)

Мария Асенова Аврамова (асистент, докторант, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Философски факултет)

Надя Димитрова Карачоджукова (докторант, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Философски факултет)

Росен Красимиров Стефанов (докторант, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Философски факултет)

За връзка с екипа: citatebg@gmail.com