Събития

Изпълнението на проекта приключи на 11.12.2020 г.

Екипът благодари на всички, които проявиха интерес към изпълнението на проекта, оказваха съдействие и подкрепа през изминалите три години, оценяваха получените от нас междинни и крайни резултати.

Поради наложените ограничения във връзка с COVID-19, всички планирани и реализирани събития през 2020 г. бяха проведени в електронна среда (онлайн) чрез платформата meet.nasledstvo.bg.

*** ***

Представяне на модела за Указател за цитируемост на публикации от български автори 

Каним автори на научни публикации да се включат в нашата инициатива, която ще се състои на 26 септември 2019 г. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ № 1, гр. София.

  • 9.30 часа – Регистрация на участниците
  • 10.00 часа – Представяне на модела
  • 11.00 часа – Дискусия

Благодарим Ви за интереса към нашата разработка 🙂

Презентации 

За проекта

За модела

За прототипа

От събитието

*** ***

Представяне на модел за Указател за цитируемост на публикации от български автори пред издатели на научни разработки

26 юни 2019 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  бул. „Цар Освободител“ № 15, София 1504, Ректорат, Северно крило, етаж 2, Конферентна зала

  • 9.30 часа – Регистрация на участниците
  • 10.00 часа – Представяне на модела
  • 11.00 часа – Дискусия

Презентации:  За проекта    За модела

>>> Справка (относно български списания, индексирани в WoS) >>>

*** ***

Проучване

Уважаеми(а) Господине / Госпожо,

Уважаеми(а) Колега / Колежке,

Във връзка с договор № ДН 15/1 от 11.12.2017 (Фонд „Научни изследвания“, МОН) изпълняваме проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“. Целта на екипа е да създаде модел и софтуерен прототип на система за идентифициране и обработка на българските научни публикации в областта на обществените науки. Стремежът ни е да достигнем до възможност за валидиране на данни, свързани с цитирани и цитиращи автори, допълнителна обработка на данните с цел извличане на справки и статистики за  цитируемост. Екипът ни разглежда изграждането на системата като съществена предпоставка за извършване на качествени библиографски и наукометрични справки, включително за оценка на научен принос/научно качество.

Обръщаме се към Вас с молба да попълните следната анкетна карта >>>

Данните, събрани с е-картата ще послужат единствено за оценка на функциите и задачите на научните библиотеки в поддържането на национален цитатен указател. Вашето участие е доброволно и анонимно.

Благодарим Ви за съдействието 🙂

*** ***

Кръгла маса на тема „Представяне на цитатната активност на българските учени“

Събитието ще се проведе на 15.03.2018 г. от 10.00 до 13.00 ч. в Конферентната зала на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (Северно крило, ет. 2).

Изтеглете: Програма на събитието

Регистриране: https://goo.gl/forms/gEZugdm4wm2djiSE3

Презентации

За проекта

Система за отчитане на научната и експертната едйност в БАН (SONIX)

Административна информационна система система „Авторите“

Цитатно-справочната дейност на Централна селскостопанска библиотека (Селскостопанска академия)

Централна медицинска библиотека (Медицински университет – София)

Библиотека на Медицински университет – Варна

Сайт на СУ (за Кръглата маса)