Събития

Кръгла маса на тема „Представяне на цитатната активност на българските учени“

Събитието ще се проведе на 15.03.2018 г. от 10.00 до 13.00 ч. в Конферентната зала на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (Северно крило, ет. 2).

Изтеглете: Програма на събитието

Регистриране: https://goo.gl/forms/gEZugdm4wm2djiSE3

Презентации:

За проекта

Система за отчитане на научната и експертната едйност в БАН (SONIX)

Административна информационна система система „Авторите“

Цитатно-справочната дейност на Централна селскостопанска библиотека (Селскостопанска академия)

Централна медицинска библиотека (Медицински университет – София)

Библиотека на Медицински университет – Варна

Сайт на СУ (за Кръглата маса)