Събития

Проучване

Уважаеми(а) Господине / Госпожо,

Уважаеми(а) Колега / Колежке,

Във връзка с договор № ДН 15/1 от 11.12.2017 (Фонд „Научни изследвания“, МОН) изпълняваме проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“. Целта на екипа е да създаде модел и софтуерен прототип на система за идентифициране и обработка на българските научни публикации в областта на обществените науки. Стремежът ни е да достигнем до възможност за валидиране на данни, свързани с цитирани и цитиращи автори, допълнителна обработка на данните с цел извличане на справки и статистики за  цитируемост. Екипът ни разглежда изграждането на системата като съществена предпоставка за извършване на качествени библиографски и наукометрични справки, включително за оценка на научен принос/научно качество.

Обръщаме се към Вас с молба да попълните следната анкетна карта: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi9jaHZr4rninuL28VidUBG0FY6pIyQUns3Wi3iTURKDjdBg/viewform?usp=sf_link .

Данните, събрани с е-картата ще послужат единствено за оценка на функциите и задачите на научните библиотеки в поддържането на национален цитатен указател. Вашето участие е доброволно и анонимно.

Благодарим Ви за съдействието 🙂

***

Кръгла маса на тема „Представяне на цитатната активност на българските учени“

Събитието ще се проведе на 15.03.2018 г. от 10.00 до 13.00 ч. в Конферентната зала на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (Северно крило, ет. 2).

Изтеглете: Програма на събитието

Регистриране: https://goo.gl/forms/gEZugdm4wm2djiSE3

Презентации:

За проекта

Система за отчитане на научната и експертната едйност в БАН (SONIX)

Административна информационна система система „Авторите“

Цитатно-справочната дейност на Централна селскостопанска библиотека (Селскостопанска академия)

Централна медицинска библиотека (Медицински университет – София)

Библиотека на Медицински университет – Варна

Сайт на СУ (за Кръглата маса)